Buradasınız

2013 Yılı Anma Programı

Rahmetli Prof. Dr. Ahmed Yüksel ÖZEMRE, vefâtının beşinci yıldönümünde özlemle, hasretle ve rahmetle 27 Haziran 2013 Perşembe günü Altunizade Kültür Merkezi'nde anıldı. 

Prof. Dr. Güngör Şatıroğlu: "Ahmed Yüksel Özemre bir gönül insanı idi. Dürüstlüğü ile, ilim adamlığı ile, kişiliği ile kendisini ispât etmiş ve Türkiye'ye bilim nezdinde damgasını vurmuş kişiydi."

Prof. Dr. Güngör Şatıroğlu: "Dostun ölümü kayıptır ama sevgiden kayıp anlamına gelmez. Sevgi ölüm ile eksilmez; artar, ziyâdeleşir. Sevgili kardeşim Ahmed, dinlenmemek için yola çıkanlardandı. Etrâfına ve bilim alalına gereken ışığı tutmuştur. Hz. Ali'ye âit bir söz vardır: İnsanın en büyüğü en yüksek yerde iken alçak gönüllü olan, kudret sâhibi iken bağışlayan ve güçlü olduğu vakit adâletli davranandır."

Prof. Dr. Niyâzi Öktem: "Batı kültürü ile Türk İslam kültürünü sentezleştiren biriydi. Farklı bir bakış açısı. Dogmaları kıran bir bakış açısı. İman ve inancın verilerini Batı'nın Kartezyen mantığı ile ele alan bir bakış açısına sahipti. Doğa bilimlerini (Fizik/Matematik) ve sosyal bilimlerini her ikisini de sentezlemişti. Doğa bilimlerinin katılığını; felsefeyle, imanla, sosyolojiyle aşmıştı. Pozitivist kalabilirdi ama kalmadı. Bunları aşmıştı."

Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar: "Bir insanı insan yapabilme, insan olabilme; her doğuş farklıdır fakat mirâcını tamamlamak ve kul olarak kullar arasına dönebilmek, hazreti insan olabilmek hâdisesi; bu üç vasfın, ana damarın bir sarmala dönebilmesi ile vücut bulabiliyor. Bu damarlar: Akl-ı selîm (maddenin madde ile münâsebeti), kalb-ı selîm (kulun Allah ile münâsebeti) ve zevk-i selîm. Bu üç sarmalı ele alıp birleştiren muhteşem bir insandı.

Rabia Özemre: "İnsanın, madde-madde ilişkisinde dahî danışmak istediği birisi oluyor. Böyle bir ihtiyâca merhem olması açısından önemli bir insandı."

Tasarım & Geliştirme | kerataif