Buradasınız

"TÜRKİYE" GAZETESİ KÖŞE YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER ÖZTÜRKMEN'E AÇIK MEKTUP

"TÜRKİYE" GAZETESİ KÖŞE YAZARLARINDAN

SAYIN ÖMER ÖZTÜRKMEN'E AÇIK MEKTUP

Üsküdar, 10 Aralık 2006

Azîz ve kadîm dostum Ömer bey,

"Türkiye" gazetesinin 3 Kasım 2006 Cuma günlü sayısındaki "Kuvantum kuvantum" başlıklı köşe yazınızda ezcümle:

"Düşünebiliyor musunuz ki koskoca İstanbul Üniversitesi’nin Fen Fakültesi'nde kuvantum diye bir kürsü bile yok. Neredeyse son asrı kuvantumsuz bir cehâlette geçirmiş oluyoruz. Bu gafletin, bu tecâhülün, bu vurdumduymazlığın bir sebebi vardır elbette. Bu konuyu lütfen oturup düşünelim..."

demektesiniz.

Aşağıdaki açıklamalarımı bilginize takdîm etmeme müsaadenizi ve konuyu, bunların ışığında, "lûtfen oturup düşünmenizi" saygılarımla ricâ ederim:

Dünyâ'da bâzı üniversitelerde Kuvantum Optiği, Kuvantum Elektroniği, Kuvantum Alanları Teorisi, Kuvantum Kimyası, Kuvantum İstatistiği kürsüleri gibi spesifik kürsüler vardır da hiçbir üniversitede "kuvantum diye bir kürsü" yoktur. "Kuvantum Teorisi" ve bunun çeşitli alanlara uygulamaları, daha çok, Teorik Fizik Kürsüleri'nde ya da Matematiksel Fizik Anabilim Dalları'nda, yâhut da Kimya Fakülteleri'nde tedris edilen bağımsız dersler arasında: 1) Kuvantum Teorisine Giriş, 2) Kuvantum Teorisi, 3) İleri Kuvantum Teorisi, 4) Kuvantum Teorisi Uygulamaları, 5) Kuvantum Teorisinde Realite Meselesi, 6) Kuvantum Optiği, 7) Kuvantum Alanları Teorisi, 8) Kuvantum Teorisinin Epistemolojisi, 9) Kuvantum Kimyası ve benzeri başlıklı derslerde okutulur.

1973-1984 arasında 11 yıl boyunca Teorik Fizik Kürsüsü Kürsü Profesörü ve Matematiksel Fizik Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmış olduğum İstanbul üniversitesi Fen Fakültesi'nde bu bahisler Kürsü'nün kurulduğu 1954 yılından bugüne kadar: 1) rahmetli Prof.Dr. Fikret Kortel (1916-2004), 2) bendeniz, 3) Prof.Dr. Altan Ferendeci, 4) rahmetli Prof.Dr. Çetin Cansoy (1931-2003), 5) Prof.Dr. Şehsuvar Zebitay, 6) Prof.Dr. Gediz Akdeniz, 7) Prof.Dr. Emine Rızaoğlu, 8) Prof.Dr. Hâşim Mutuş ve 9) Doç.Dr. Göksel Daylan tarafından okutulmuştur ve hâlen de rutin olarak okutulmaktadır.

Sonradan profesörlüğe yükseltilmiş olan Yalçın Koç tarafından, Kürsümüz'de, bendenizin idâresi altında ikmâl edilmiş olan "Doğa'nın Kuvantum-Mekaniksel Betimlemesi ve ölçü Sorunu başlıklı, Kuvantum Teorisi'nin epistemolojisiyle ilgili doktora tezi ve bu alandaki diğer çalışmaları bu doktorantımı Dünyâ çapında bir bilim adamı yapmıştır.

Prof.Dr. Yalçın Koç, ayrıca, bu alanda evrensel olarak geçerli olduğuna îman edilmiş ve 1960'lı yıllardan îtibâren Teorik Fizik'te dokunulmaz bir mitos, bir efsâne hâline gelmiş olan "Bell Teoremi" ile onu desteklediği sanılan "Wigner Teoremi"nin evrensel olmadıklarını matematiksel olarak ispat etmiş ve bu ispatları: 1) "The Local Expectation Value Function and Bell's Inequalities" başlıklı makālesiyle Il Nuovo Cimento'nun 107B cildinin Ağustos 1992 sayısında, 961-971. sayfalarında; ve "Wigner Inequality, Quantum-Mechanical Probability Functions and Hidden-Variable Theories" başlıklı makālesiyle de gene Il Nuovo Cimento'nun 108B cildinin Ekim 1993 sayısında, 1115-1126. sayfalarında yayınlanmıştır.

Yalçın Koç'un bu ispatının hikâyesini bendeniz, sizin Genel Yayın Müdürü olarak sorumluluğunuz altında, İhlâs Holding bünyesi içinde yayınlanmış olan İnsan ve Kâinat dergisinin Kasım 1989 târihli sayısında 30-32. sayfalarında "30 Yıllık Efsânenin Yıkılışı" başlıklı makālemde ayrıntılarıyla takdîm etmiştim; bu bir!

Gene bendenizin aynı İnsan ve Kâinat dergisinin Mart 1989 târihli sayısında 23-27 ve 67-70 sayfalarında yer alan "Türkiye'de Teorik Fizik öğretimi" başlıklı makālemde de İstanbul üniversitesi Fen Fakültesi'nde Teorik Fizik tedrisâtının gelişimi de bu Kürsü'de Kuvantum Teorisi'nin okutulmakta olduğu da takdîm edilmişti; bu da iki!

Sizin Genel Yayın Müdürü olarak sorumluluğunuz altında İnsan ve Kâinat dergisinde yayınlanmış olan bu iki somut olguyu sanki bunlar hiç yokmuş gibi göz ardı etmiş ya da tamâmen unutmuş olmanızı, doğrusu, hayretle ve biraz da esefle karşılamakta olduğumu ifâde etmeliyim.

Teorik Fizik Kürsüsü'nün 1954 yılında tesisinden önce de İstanbul üniversitesi Fen Fakültesi Atom ve çekirdek Fiziği Kürsüsü'nde rahmetli Prof.Dr. Fâhir Yeniçay (1901-1982) "Atom Fiziği" dersi kapsamında Kuvantum Mekaniği'ni, Teorik Fizik Kürsüsü'nün tesisinden çok önce, ama daha çok uygulamaya yönelik bir tarzda 1972 yılında emekli oluncaya kadar tedris etmiş ve bu alanda 341 sayfalık Atom Fiziği ve 168 sayfalık Dalga Mekaniği adı altında toplam 509 sayfa tutan 2 cild de ders kitabı yazıp yayınlamıştır.

"Kuvantum Mekaniği" konusunda Teorik Fizik Kürsüsü elemanları tarafından yazılıp da öğrencilere 1961-1976 arasında yıllarca parasız dağıtılmış olan ders teksirleri şunlardır: 1) Fikret Kortel: Kuvantum Mekaniği ve İleri Kuvantum Mekaniği Ders Notları (1961; yaklaşık 300 sayfa), 2) Ahmed Yüksel Özemre: Kuvantum Mekaniği Ders Notları (1968; yaklaşık 140 sayfa), 3) Altan Ferendeci: Kuvantım Mekaniği Ders Notları (1976; yaklaşık 260 sayfa).

Gene "Kuvantum Mekaniği" konusunda Teorik Fizik Kürsüsü elemanları tarafından yazılıp da yayınlanmış olan ders ve araştırma kitapları da şunlardır: A) İstanbul üniversitesi Fen Fakültesi tarafından bastırılan Teorik Fizik Dersleri Külliyâtı ile Teorik Fizik Monografileri arasında : 1) Ahmed Yüksel Özemre: çağdaş Fiziğe Giriş (198 sayfa, 3 baskı), 2) Ahmed Yüksel Özemre ve Şehsuvar Zebitay: çağdaş Fiziğe Giriş çözümlü Problem Kitabı (182 sayfa, 3 baskı), 3) çetin Cansoy: Kuvantum Mekaniği (Birinci Kitap, 366 sayfa), 4) Emine Rızaoğlu: Kuvantum Mekaniği çözümlü Problem Kitabı (368 sayfa, 2 baskı), 5) Ahmed Yüksel Özemre: Isı Teorisi (208 sayfa, 2 baskı; Kuvantum İstatistikleri bahsini de ihtivâ etmektedir); 6) Yalçın Koç: Doğa'nın Kuvantum Mekaniksel Betimlemesi ve ölçü Sorunu (185 sayfa); B) İstanbul Teknik üniversitesi Nükleer Enerji Enstitüsü tarafından bastırılan: 7) John David Jackson: Kuvantum Mekaniği Matematiğine Giriş (107 sayfa, çeviren: Ahmed Yüksel Özemre); ve C) Pınar Yayınlarına bağlı Açılımkitap tarafından bastırılan: 8) Ahmed Yüksel Özemre: Fiziksel Realite Meselesine Giriş (137 sayfa, 2 baskı).

Gördüğünüz gibi İstanbul üniversitesi Fen Fakültesi'nin "Kuvantum Mekaniği"nin tedris sisteminin literatürüne katkısı bile toplam 2960 sayfa tutmaktadır.

Söz konusu makālenizden alıntı yapılmış olan yukarıdaki beyânınız, takdîm etmiş olduğum ve kimsenin de tekzib etmesi mümkün olmayan bu gerçek olgular karşısında: hem A) İstanbul üniversitesi'ni; hem B) İstanbul üniversitesi Fen Fakültesi'ni; hem 3) İstanbul üniversitesi Fen Fakültesi'nin: 1) Atom ve çekirdek Fiziği Kürsüsü'nü, 2) Teorik Fizik Kürsüsü'nü, ve 3) Matematiksel Fizik Anabilim Dalı'nı; ve hem de C) bu Kürsülerde yıllarca Kuvantum Mekaniği'nin çeşitli vehcelerini tedris etmiş, bu konuda ders ve araştırma kitapları yazmış ve yayınlamış, doktoralar yaptırtmış olan merhûm ve hâlen hayattaki bilim adamlarını büyük bir töhmet altında bırakan bir adâletsizlik olarak tecellî etmektedir. Ve bu, yakından tanıyıp takdîr ettiğim mâzînizle mukāyese edildiğinde, size hiç mi hiç yakışmayan ve dostlarınızı üzen garip bir durumdur.

Kaldı ki bu konular yalnızca İstanbul üniversitesi Fen Fakültesi'nde değil, fakat: Ankara üniversitesi Fen Fakültesi'nde de, Ege üniversitesi Fen Fakültesi'nde de, İstanbul Teknik üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde de, Boğaziçi üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde de, Ortadoğu Teknik üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde de, Uludağ üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde de, hattâ Vakıf üniversiteleri dâhil daha birçok üniversitemizde de yıllardır rutin dersler olarak okutulmaktadırlar. Sizin bunlardan da haberinizin olmadığınız anlaşılmaktadır.

Birazıcık temkinli davranıp da söz konusu köşe yazınızı kaleme almadan önce İnsan ve Kâinat'ı hazırlayan mâiyetinizdeki kadronun herhangi bir ferdine danışsaydınız ya da en azından Internet'te herhangi bir arama motoruyla, meselâ Google ile, bir ufacık araştırma yapsaydınız bu fâhiş hatâlara düşmez ve herkesi de bolkeseden töhmet altında bırakmazdınız. Emîn olunuz! Bu araştırma motorları, sağladıkları güvenilir bilgiler yanında, insanların: 1) hayallerini gerçek ve vehimlerini de hâzâ ilim saymalarına da, 2) durup dururken saçmalamalarına da engel olabilecek kadar güçlü yardımcılardır.

Bu durum muvâcehesinde Türkiye'mizin son asrının, iddianızın aksine, hiç de "kuvantumsuz bir cehâlette" geçmemiş olduğunu kabûl etmelisiniz! Ortada, sizin sözlerinizle, apaçık bir gaflet, tecâhül ve de vurdumduymazlık var ise aslında bunu hangi adreste aramanız gerektiğini de bu açık mektubumla artık idrâk etmiş olmanızı ümid etmek istiyorum.

Haksız yere töhmet altında bırakmakta olduğunuz bütün bu söz konusu kurumlara ve şahıslara açık bir "özür dileme" borcunuz olduğunu dikkatinize takdîm, umûrunuzun hayra tebdilini niyâz ve, bilvesiyle, kadîm birâderâne hislerimi de te'yid ederim.


Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre

İstanbul üniversitesi Fen Fakültesi

Teorik Fizik Kürsüsü eski Kürsü Profesörü

ve Matematiksel Fizik Anabilim Dalı eski Başkanı


Tasarım & Geliştirme | kerataif