Buradasınız

GEÇMİŞE MİSTİK BAKIŞ [MİM KEMAL ÖKE]

Halk'a ve Olaylara TERCÜMAN gazetesinin 28 Şubat 2005 târihli nüshasından

Geçmişe mistik bakış

Mim Kemal Öke

..... Anılar derken bugün çok değerli bir bilim-kültür insanının geçmişe bir nazarını da sizinle paylaşmak istiyorum. Boğaziçi Yayınları'ndan çıkan Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre'nin "Akademik Yıllarım" adlı hâtıratı özellikle okunmalı. Okunmalı ki, bir toplum, akademik câmia ve ülke, hatta devlet olarak değerlerimizi nasıl perişan ettiğimiz anlaşılsın.

Bakınız Özemre ne yazıyor:

"Bugüne kadar 69 yıllık ömrümün 1958-1984 arasına sıkışmış olan akademik yıllarıma 2004 yılında kuşbakışı bakan her idrak ve insaf sâhibi kimse bunların, verimli hem de bayağı verimli geçmiş olmalarına rağmen, muhakkak ki ibret alınması gereken hâdiselerle dolu çileli yıllar olduklarını da teslim edecektir.

Şimdiye kadar mâruz kaldığım sağlıkla ilgili çilelerim bir yana bırakılacak olursa, katlanmış olduğum diğer dünyevi çilelerimin temelinde hep:

1) başkalarının kıskançlıklarının, 2) hasetlerinin, 3) kendi ait oldukları dinî, itikadî ya da siyasî cemaatlere, 4) şu ya da bu şekilde oluşturmuş oldukları çete yapısına katılmayı daima reddetmiş olmamın, yâhut da 5) onların karakter ve davranış biçimlerine uymayıp hürriyetimi koruyarak kendi dinî, ahlâkî, vicdanî, ilmî ilkelerine ve özellikle de kanunî mevzuata sıkı sıkıya sâdık kalma irâdemin bulunduğunu teşhis etmekteyim."

üzülerek söyliyeyim mi? Maalesef, Özemre'nin örneği "istisnâ" değil.

Türkiye'nin hâli. Aynı tünelden biz de geçmedik mi? (1 - 5)!..

ülke olarak "ayıplarımızı" seyretmekten bezdik vallahi! ülke değil "çilehâne"!..

Tasarım & Geliştirme | magicleaves