Buradasınız

MUSTAFA DÜZGÜNMAN'IN SAN'ATİNE


MUSTAFA DÜZGÜNMAN'IN

SAN'ATİNE


Tarz-ı kadîm ebrûda muakkib-i

Necmettin1,

Âsârında2

nukūşu3

zâhir olur rif'atin4.

Müceddid5

ü i'câzkâr6,

hem bende-i Hüdâyî7,

Muhyi-l ebrû8

Mustafâ, üstâdıdır san'atin.


(10.11.1983)


[1]Muakkib-i

Necmettin: Üstâd Necmettin Okyay'ın tâkipçisi.
[2]Âsâr:

eserler.
[3]Nukūş:

nakışlar.
[4]Rif'at:

yücelik.
[5]Müceddid:

yenileyen.
[6]İ'câzkâr:

herkesin yapamıyacağı şekilde eserler veren.
[7]Hüdâyî: Türbesi

ve dergâhı Üsküdar'da bulunan Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri.
[8]Muhyi-l ebrû:

ebrû san'atini ihyâ etmiş olan.

Tasarım & Geliştirme | kerataif