Buradasınız

KUR'ÂN FİZİK KİTABI DEĞİLDİR!


KUR'ÂN FİZİK KİTABI

DEĞİLDİR!


Kur'ân'ın gāyesidir beşeri İnsân

kılmak!

Hakk mehdî kılsın seni; ol bir

Mürşid'e yamak!

Fizik kitabı değil, seyr-i

sülûktür Kur'ân.

Fizikimsi lâfların saçma, serap,

kaçamak.


Fehmeyle: Fâtihâ'nın ihtiyâcı yok

süse!

Girer mi mânâsı hiç vehmî, lafzî

kafese?

Sen Fizik bilmiyorsun; misâlin neye

yarar?

Gāye: tahkîk-i Hakk'dır; gerisi

hep vesvese.


Vehmini ilm mi sandın, Fizik'den

echel iken?

Uydurduğun saçmalar ilmî idrâke

diken.

Artık aşma çizmeyi, temkîne gel be

adam!

Çeneni tut, tövbe et! Zirâ tavrın

dilşiken.


Ezvâk-ı ledünnîyi Mürşid ile itmâm

et!

Sâhib-i dâvâ olma, vehminden umma

medet!

Olunmaz lâfla Velî; bil ki

tahakkuk gerek.

Tahakkuksuz sırıtır bunca indî

rivâyet.


(18 Temmuz

1983)

Tasarım & Geliştirme | kerataif