Buradasınız

PROF.DR. TANAY SIDKI UYAR'A UYARI


BİLKENT Üniversitesi patronajı

altındaki "ENERJİ FORUMU"nda Nükleer Mühendis Tanay Sıdkı Uyar'ın bir yazısına

12 Kasım 2000 Pazar günü gönderdiğim cevap:


Bilim de mühendislik de: 1)

isâbetli seçilmiş metotlara, 2) yanlışsız yürütülen hesaplara, ve özellikle de

3) doğruyu yanlışdan, isâbetliyi isâbetsizden ayırabilme yeteneğine: yâni "temyiz"e dayanır. Bunları bir yana

iter de bilmediğiniz bilimsel metotlar ve yapamadığınız hesaplar hakkındaki

aczinizi örtmek ve kendinizi savunmak için doğruluğunu temyiz ve tahkîk dahî

edemediğiniz web sayfalarını, kitapları ya da gazete haberlerini delîl olarak

ortaya sürerseniz diplomanızdaki titriniz ne olursa olsun bilimselliğiniz

hakkında dâima insanların kafasında bir soru işâretinin belirmesinin önüne

geçemezsiniz.


Sayın Nükleer Mühendis Tanay Sıdkı

Uyar'ın 1082 sayılı yazımdaki hesaplama metodu hakkında bir sey söyleyemeyip de

kendisine delil olarak web sayfalarını göstermesini bu bakımdan isâbetli

bulmadığımı söylemeliyim. Bu kadar uzun şeyleri bu Forum'da ne kimse okur,

ne de kimse sayın Uyar'ın aşkına bunları Türkçe'ye çevirir. Bu kabil delillerle

bir Devlet'in enerji politikasi yönlendirilemez; olsa olsa resmî makamlar bir

müddet meşgûl ve rahatsız edilmiş olur. Resmî makamlar da işin aslını

öğrenebilmek için güvendikleri bilim adamlarından bunların analiz edilmesini

ricâ ederler. Sayın Uyar'ın sayın Başbakan'a ve sayın Enerji Bakanı'na takdîm

ettiği dosya hakkında da böyle bir işlem yapılmıştır.
Sayın Uyar,İster rüzgâr santralleri ister

nükleer enerji konusunda olsun, hep başkalarının sözlerine sırtınızı dayayacak

yerde birazıcık da kendinize güvenip mühendislikteki know-how'ınızı ortaya koyabilecek

hesaplar sonunda eriştiğiniz neticeleri tebliğ etseniz daha isâbetli ya da en

azından daha bilimsel olmaz mı? Hattâ hesaplar yanlış olsa dahi bu, hiç hesap

yapmamış olmaktan daha iyi ve daha mühendisçe bir tutum ve

davranıştır."Ayrıca, Prof. Uyar'ın: 1)

miyâdını dolduran nükleer santralin gerektirdiği masrafların birim kWh'in

bedeline nasıl yansıyacağını, ve 2) bunun hesaplama yöntemini hiç ama hiç

bilmediği de âşikârdır" ibâresi ise bir hakāret değil yalnızca bir durum tesbiti

ve ilgili makāmlara da görevimiz gereği bir uyarıdır. Siz de zâten 1105 sayılı

yazınızda ezcümle "Ben hiç bir zaman

nükleer santralların sökülmesı konusunda uzman olduğumu söylemedim. Ayrıca,

Amerika'da nükleer santrallarla ilgili mâliyetleri nasıl hesapladıklarını

sorgulama durumunda da değilim" diyerek örnek bir tevâzu ile bu konudaki

bilgi eksikliğinizi itiraf ederek bizi te'yid etmiyor

musunuz?İnsan ilmî temkine riâyet etse bu

kabil hatâlara da, Hükûmeti ve Danışmanlarını boşu boşuna meşgûl etmiş olmak

durumuna da düşmez. Yâni size hâlisâne tavsiyem odur ki sayın Uyar, isâbetli olduğunu yalnızca

vehmettiğiniz bu kadar informasyonu temyiz ve kritik edemeden bir yerden bir

yere nakletme hammalığını yapmak yerine lûtfen biraz da mühendislik diplomanızın

gereğini icrâ etmeğe yâni konunuzla ilgili mühendislik hesapları yapmağa gayret

edin!
Muhabbetlerimle.Prof.Dr. Ahmed Yüksel

ÖZEMRE


Tasarım & Geliştirme | kerataif